Gotowe spółki oferowane na sprzedaż to nic innego jak wcześniej zarejestrowane podmioty gospodarcze, posiadające wszystkie niezbędne dokumenty, numer REGON, rejestrację w KRS, umowę itd.

Najczęściej prowadzona jest sprzedaż czystych spółek. Są to gotowe spółki, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Każda gotowa spółka powinna mieć notarialne potwierdzenie braku zadłużenia, czyli nie posiadania zobowiązań.

Gotowe spółki – zapoznaj się z nimi!

Najczęściej prowadzona jest sprzedaż spółek z o.o.. Przedsiębiorcy chętnie kupują spółki z o.o. z powodu dość długiego i kłopotliwego procesu rejestracji tego podmiotu. Podliczając koszty zakupu spółki z o.o. jest niewiele droższy od jej całościowej rejestracji.

Gotowe spółki z o.o. teoretycznie posiadają wniesiony obowiązkowy kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł. W rzeczywistości jednak bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której ten kapitał jest do dyspozycji spółki. Najczęściej zostaje on wykorzystany na koszty funkcjonowania spółki. Mimo, że gotowe spółki z o.o. pozostają w  stanie uśpienia i nie prowadzą działalności, nie oznacza to, że nie muszą prowadzić księgowości. Wymóg ten implikuje comiesięczne koszty, które są pokrywane właśnie z kapitału zakładowego. Wynika z tego, że im gotowe spółki są starsze, tym ich kapitał zakładowych jest skromniejszy, a cena zakupu zazwyczaj wyższa.

Sprawdź także:

Jakie zalety dla kupujących niosą gotowe spółki?

Pozytywne strony zakupu gotowej spółki:

  • szybkość
  • bezpieczeństwo
  • wygoda
  • brak zobowiązań spółki do spłaty
  • możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności
  • uregulowana sytuacja prawna spółki

Podstawową zaletą zakupu gotowej spółki jest szybka możliwość rozpoczęcia prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Jest także wygoda dla zakupującego, który nie musi kłopotać się z procesem rejestracji. Jeżeli kupujemy spółkę od Kancelarii Prawnej możemy być dodatkowo pewni jej braku zadłużenia oraz prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Należy pamiętać, że gotowe spółki posiadają już swoją nazwę oraz pewne zapisy w umowie. Dokonanie zmian musi odbyć się przy obecności notariusza, co pociągnie za sobą pewne koszty (zazwyczaj około 1 000 zł w przypadku sp. z o.o.).

Czytaj więcej: